Eristalis anthophorina – Gnojka północna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy owłosione, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Pręga twarzowa czarna, wyraźnie zaznaczona. Boki tułowia i odwłoka, oraz żółte scutellum pokryte relatywnie długimi, jasnymi, wręcz białymi włoskami. Na 2-im tergicie para żółtych, niewielkich plam – czarny obszar między nimi jest szerszy od połowy szerokości 2-ego tergitu. Tergity 2-4 intensywnie czarne. Nogi czarne. 3 człon czułków czarny. Skrzydła z rozmytym przyciemnieniem w połowie długości, zwłaszcza wzdłuż żyłek poprzecznych. Łuska skrzydłowa jasnożółta.

Kanada – Albert o4.07.2019 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 30.06.2021 ♀ Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, sporadycznie obserwowana – mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Wilgotne lasy, torfowiska, mokradła, obrzeża leśnych zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5 -13 (15) mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce na północy kraju – w tym na Suwalszczyznie i na Pojezierzu Kujawsko-Pomorskim. Południowa granica zasięgu przebiega w okolicach Płocka
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Larwy saprofagiczne – filtrują zawiesinę organiczną obecną w wodzie; ich biologia jest słabo poznana
  7. Podobne. Inne silnie owłosione gnojki, zwłaszcza Eristalis intricaria (ciemniejsze włoski na scutellum, łuska skrzydłowa czarna), Eristalis oestracea (znacznie ciemniejsze owłosienie ciała) i Eristalis fratercula (jasna pręga twarzowa)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Kanada – Albert 26.07.2019 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Riverside-Albert 29.07.2017 ♂ Fot. Denis Doucet


Rodzaj Eristalis - Gnojka


avidal

Leave a Reply