Eupeodes corollae – Bzyg nadobny

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie. Żółte przepaski odwłokowe (u samic zwykle bladożółte) stykają się z bocznymi krawędziami tergitów szerokim odcinkiem. U samców przepaski mogą być nieprzerwane, lub rozerwane na pary plam. U samic niemal zawsze są przerwane. U samców genitalia wyraźnie wystają zza końca odwłoka. Skrzydła przezroczyste, z jasną pterostigmą.

Justynów 03.07.2011 Samica - genitalia wystają poza odwłok

Justynów 03.07.2011 ♀

Modlica 17.07.2013 Samica

Modlica 17.07.2013 ♀

Młynek 02.08.2011 Samiec

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♂

  1. Liczebność. Bardzo pospolity, jeden z najliczniejszych bzygowatych
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, łąki, polany, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10.5 mm. Długość skrzydła 5-8.25 mm
  4. Aktywność. Kwieceń – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy 1 stadium zjadają głównie jaja mszyc, larwy stadiów 2 i 3 imagines i nimfy mszyc. W ciągu 10 dni jedna larwa pożera znacznie ponad 500 mszyc
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, zwłaszcza Eupeodes latifasciatus, Eupeodes luniger i Eupeodes nitens, różnią się m.in. detalami w barwie i ułożeniu przepasek odwłokowych. Gatunki z rodzaju Scaeva mają owłosione oczy, a te z rodzaju Dasysyrphus ciemne pterostigmy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Wymowa: ełpeodes korolle
Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011

Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011

Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011

Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011

Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011

Młynek 26.07.2011

Łódź – Młynek 26.07.2011 ♀

Młynek 01.08.2011

Łódź – Młynek 01.08.2011 ♀


Rodzaj Eupeodes - Bzyg


avidal

Leave a Reply