Helophilus hybridus – Gniłun

Syrphidae – Bzygowate
Czarnożółty bzyg z plemienia Eristalini. Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Na twarzy czarna pręga. U samców żółte plamy na tergicie 2 stykają się z żółtymi plamami na tergicie 3; u samic plamy te są rozdzielone. Tylne golenie żółte u nasady co najwyżej w 1/3 . Czułki czarne.

Widzew 03.07.2011 Samiec

Łódź – Widzew 03.07.2011 ♂

Bolimowski PK 13.07.2010 Samiec

Bolimowski PK 13.07.2010 ♂

Młynek 18.05.2011 Samica

Łódź – Młynek 18.05.2011 ♀

H.hybridus

Uherce Mineralne 03.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Nie jest rzadki, lecz znacznie mniej pospolity od H.trivittatus i H.pendulus
  2. Biotop. Silnie związany z terenami podmokłymi;  częsty wokół torfowisk, bagien, w dolinach rzecznych, terenach zalewowych i na mokrych łąkach
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm. Długość skrzydła 8.5-11.25 mm
  4. Aktywność. Maj- wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Saprofagiczne larwy filtrują muliste brzegi zbiorników wodnych
  7. Podobne. Helophilus trivittatus pozbawiony jest czarnej pręgi twarzowej. Bardzo podobny, zwłaszcza do samicy, Helophilus pendulus ma prawie całe jasne tylne golenie. Rzadki Helophilus affinis różni się przede wszystkim czarnymi tylnymi krawędziami wszystkich tergitów. Bardzo rzadki Mesembrius peregrinus ma prawie cale czarne tylne nogi, a na tergicie 3 zwykle szary pas. Gatunki z rodzaju Parhelophilus mają pomarańczowe czułki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Struga Dobieszkowska 21.07.2012

Struga Dobieszkowska 21.07.2012 ♂

Hel.hybridus

Uherce Mineralne 03.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Struga Dobieszkowska 21.07.2012 Samiec

Struga Dobieszkowska 21.07.2012 ♂

Bolimowski PK 13.07.2010

Bolimowski PK 13.07.2010 ♂


avidal

Leave a Reply