Helophilus pendulus – Gniłun

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Na twarzy czarna pręga. Tułów w czarno żółte pasy. Tylne golenie jasnożółte za wyjątkiem krótkiego odcinka apikalnego. U samca żółta plama na tergicie 3 całą górną krawędzią styka się z tergitem 2, lecz żółte plamy na t2 nie stykają się z żółtymi plamami na t3; u samicy plama na t3 nie dochodzi do tylnej krawędzi t2. Żółte plamy na t4 proste, lub lekko, łezkowato wygięte. Czułki czarne.

H pendulus

Konewka 06.05.2018 ♂

Widzew 12.05.2014

Widzew 12.05.2014 ♂ – żółte plamy na t3 dochodzą do tylnej krawędzi t2

Brzeziny 28.07.2011 Samica

Brzeziny 28.07.2011 ♀ – żółte plamy na t3 nie dochodzą do tylnej krawędzi t2

H.pendulus

Łódź 2019 ♀ Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. Bardzo pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, łąki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 11-13 mm. Długość skrzydła 8.5-11.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy odcedzają wodę z zawiesiny organicznej
  7. Podobne. Pozostałe gniłuny mają ciemniejsze tylne golenie, a Helophilus trivittatus dodatkowo pozbawiony jest czarnej pręgi twarzowej, zaś plamy na t4 są u niego ewidentnie „okularowo” wygięte. U Helophilus hybridus tylne golenie są żółte jedynie w 1/3, w części nasadowej. Także bardzo rzadki Mesembrius peregrinus , który ma znacznie ciemniejsze tylne nogi. Gatunki z rodzaju Parhelophilus różnią się min. układem plam na odwłoku i pomarańczowymi czułkami
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Włodek Wypych
Widzew 15.08.2011 Widoczne czarne pręgi twarzowe

Widzew 15.08.2011 Widoczne czarne pręgi twarzowe

Widzew 12.05.2015

Widzew 12.05.2015 In copula

Widzew 12.05.2015

Widzew 12.05.2015

Widzew 15.08.2011

Widzew 15.08.2011

Widzew 25.06.2012

Łódź – Widzew 25.06.2012 ♂

Ldzań 05.09.2012 Samiec

Ldzań 05.09.2012 ♂

Młynek 09.05.2011 Samica

Łódź – Młynek 09.05.2011 ♀

H.pendulus

Konewka 06.05.2018 ♂

ŁOB 29.06.2013

Łódzki Ogród Botaniczny 29.06.2013 ♀


avidal

Leave a Reply