Helophilus pendulus – Gniłun

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Na twarzy czarna pręga. Tułów w czarno żółte pasy. Tylne golenie jasnożółte za wyjątkiem krótkiego odcinka apikalnego. U samca żółta plama na tergicie 3 całą górną krawędzią styka się z tergitem 2, lecz żółte plamy na t2 nie stykają się z żółtymi plamami na t3; u samicy plama na t3 nie dochodzi do tylnej krawędzi t2. Żółte plamy na t4 proste, lub lekko, łezkowato wygięte. Czułki czarne.

H pendulus

Konewka 06.05.2018 ♂

Widzew 12.05.2014

Łódź – Widzew 12.05.2014 ♂ – żółte plamy na t3 dochodzą do tylnej krawędzi t2

Brzeziny 28.07.2011 Samica

Brzeziny 28.07.2011 ♀ – żółte plamy na t3 nie dochodzą do tylnej krawędzi t2

H.pendulus

Łódź 2019 ♀ Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. Bardzo pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, łąki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 11-13 mm. Długość skrzydła 8.5-11.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy odcedzają wodę z zawiesiny organicznej
  7. Podobne. Pozostałe gniłuny mają ciemniejsze tylne golenie, a Helophilus trivittatus dodatkowo pozbawiony jest czarnej pręgi twarzowej, zaś plamy na t4 są u niego ewidentnie „okularowo” wygięte. U Helophilus hybridus tylne golenie są żółte jedynie w 1/3, w części nasadowej. Także bardzo rzadki Mesembrius peregrinus , który ma znacznie ciemniejsze tylne nogi. Gatunki z rodzaju Parhelophilus różnią się m.in. układem plam na odwłoku i pomarańczowymi czułkami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych avidal
Widzew 15.08.2011 Widoczne czarne pręgi twarzowe

Łódź – Widzew 15.08.2011 Widoczne czarne pręgi twarzowe

Widzew 12.05.2015

Łódź – Widzew 12.05.2015 In copula

Widzew 12.05.2015

Łódź – Widzew 12.05.2015

Widzew 15.08.2011

Łódź – Widzew 15.08.2011

Widzew 25.06.2012

Łódź – Widzew 25.06.2012 ♂

Ldzań 05.09.2012 Samiec

Ldzań 05.09.2012 ♂

Młynek 09.05.2011 Samica

Łódź – Młynek 09.05.2011 ♀

H.pendulus

Konewka 06.05.2018 ♂

ŁOB 29.06.2013

Łódzki Ogród Botaniczny 29.06.2013 ♀


avidal

Leave a Reply