Meligramma triangulifera

Syrphidae – Bzygowate
Wierzch tułowia błyszczący, metalicznie ciemnobrązowy. Na bokach tułowia żółte pasy. Na tergicie 2 dwie małe trójkątne plamki. Na tergitach 3-5 żółte plamki o kształcie bardziej prostokątnym, nie stykają się. Golenie i stopy przynajmniej pierwszej pary nóg całkowicie żółte.

Młynek 12.09.2012 Wrzesień to późna pora na ten gatunek

Łódź – Młynek 12.09.2012 Wrzesień to późna pora na ten gatunek

Młynek 12.09.2012 Niektóre osobniki mają pomarańczową plamkę przed tarczką, tak jak ta samica

Młynek 12.09.2012 Niektóre osobniki mają pomarańczową plamkę przed tarczką, tak jak ta samica

M. trianguliferum (1)

Kraków 16.04.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Szeroko rozpowszechniona, lecz liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm. Długość skrzydła 5.25-8.75 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. U Meligramma cincta przepaski na tergitach 3,4 są nie przerwane. U samic ( a często także u samców ) Meligramma guttata nad scutellum znajdują się dwie żółte plamki. Plamy na tergicie 2 u Meliscaeva auricollis są innego kształtu
  8. Uwagi. Samca obserwował Maksymilian Syratt
Las wiączyński 24.05.2015

Las wiączyński 24.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Dodaj komentarz