Meligramma triangulifera

Syrphidae – Bzygowate
Scutum błyszczące, metalicznie ciemnobrązowe. Na bokach tułowia żółte pasy. Na tergicie 2 dwie małe trójkątne plamy. Na tergitach 3-5 żółte plamy o trapezowatym kształcie; nie stykają się. Golenie i stopy przynajmniej pierwszej pary nóg całkowicie żółte.

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015 ♀

Las wiączyński 24.05.2015

Las wiączyński 24.05.2015 ♀

Łódź 19.08.2022 ♂ Fot. Barnaba

M. trianguliferum (1)

Kraków 16.04.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Szeroko rozpowszechniona, lecz liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm. Długość skrzydła 5.25-8.75 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. U Meligramma cincta przepaski na tergitach 3,4 są nie przerwane. U samic (a często także u samców) Meligramma guttata nad scutellum znajdują się dwie żółte plamki. Plamy na tergicie 2 u Meliscaeva auricollis są innego kształtu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Maks Syratt avidal
Młynek 12.09.2012 Niektóre osobniki mają pomarańczową plamkę przed tarczką, tak jak ta samica

Łódź – Młynek 12.09.2012 ♀ Niektóre osobniki mają pomarańczową plamkę przed tarczką, tak jak ta samica

Młynek 12.09.2012 Wrzesień to późna pora na ten gatunek

Łódź – Młynek 12.09.2012 ♀ Wrzesień to późna pora na ten gatunek

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015 ♀


Rodzaj Meligramma


avidal

Leave a Reply