Microdon myrmicae – Nipszczoła torfowiskowa

Syrphidae – Bzygowate
Krępy bzyg o skrzydłach pozbawionych żyłki pozornej vena spuria. Wierzchnia strona tułowia pokryta gęstymi pomarańczowymi włoskami. Scutellum przynajmniej częściowo pomarańczowo lub czerwono zabarwione.

Microdon

Suche Bagno 23.05.2016

M myrmice

Suche Bagno 23.05.2016

M.myrmicae

Suche Bagno 23.05.2016

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, lokalny
  2. Siedlisko. Najchętniej torfowiska wysokie, ale także inne wilgotne tereny otwarte z mrowiskami gatunków-gospodarzy dla larw, oraz wrzosowiska. Nipszczoły te zwykle przesiadują w sąsiedztwie mrowisk wścieklic; chętnie na dogodnym punkcie obserwacyjnym – np. na wystającym z ziemi patyczku
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13 mm. Długość skrzydła 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Podlaskie (torfowisko wysokie w Wigierskim Parku Narodowym), kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Imagines prawdopodobnie nie pobierają pokarmu. Larwy rozwijają się w mrowiskach mrówek z rodzaju Myrmica – wymienia się m.in. Myrmica ruginodis i Myrmica scabrinodis
  7. Podobne. Gatunkiem bliźniaczym jest Microdon mutabilis – imagines są nieodróżnialne. Przynależności gatunkowej można domniemywać po zasiedlanym biotopie; Microdon mutabilis prefeuje murawy kserotermiczne. U pozostałych nipszczół scutellum jest czarne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro avidal

Rezerwat Jezioro Mętne 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro


Rodzaj Microdon - Nipszczoła


avidal

Leave a Reply