Rodzaj Microdon – Nipszczoła

Microdontini

Długoczułkie bzygi na tyle inne od wszystkich, że wg niektórych syrfidologów zasługują na umieszczenie w autonomicznej rodzinie Merodontidae. Silnie związane z mrówkami, w gniazdach których rozwijają się ich larwy, pożerając m.in mrówcze jaja. W przednim skrzydle brak żyłki pozornej vena spuria, która jest przecież istotna cechą diagnostyczna rodziny. W Polsce co najmniej 5 gatunków, z których tylko Microdon analis zalicza się do pospolitych.

Zobacz też:
Menidon falcatus

Leave a Reply