Microdontini

GATUNEK NAZWA POLSKA LICZEBNOŚĆ
Microdon analis Nipszczoła mrowiskowa Pospolita, liczna
Microdon devius Nipszczoła przyleśna Rzadka, liczna lokalnie
Microdon miki Nipszczoła pasmówka Zdecydowanie rzadka
Microdon mutabilis Nipszczoła złocista Rzadka, sporadycznie obserwowana
Microdon myrmicae Nipszczoła torfowiskowa Rzadka, lokalna