Neoascia podagrica – Smuklica chytruska

Syrphidae – Bzygowate
Bardzo smukły bzyg o metalicznie ciemnobrązowym, bądź czarnym scutum i stylikowanym odwłoku. Oczy o ubu płci rozdzielone czołem. Tergit 4 zawsze czarny. Na tergicie 2 dwie pomarańczowożółte plamy nie opadające skośnie na bokach. Skrzydła z silnie przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi.

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015 Samiec

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2016 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2016 ♀

  1. Liczebność. Lokalnie liczna; na Wyżynie Łódzkiej rzadka
  2. Biotop. Wilgotne łąki i okolice zbiorników wodnych – ale również dość suche biotopy z kompostownikami czy obornikami
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm. Długość skrzydła 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek, oraz spadź. Larwy saprofagiczne; rozwijają się w butwiejącej roślinności, w kompostownikach, itp.
  7. Podobne. Przede wszystkim Neoascia obliqua, u której plamy na 2 tergicie opadają skośnie na boki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 04.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 04.06.2015 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 31.05.2015 ♂

Chociszewo 16.10.2020 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Neoascia - Smuklica


avidal

Leave a Reply