Neoascia obliqua – Smuklica lepiężnikówka

Syrphidae – Bzygowate
Bardzo smukły bzyg o metalicznie ciemnobrązowym scutum i stylikowanym odwłoku. Tergit 4 zawsze czarny. Na tergicie 2 dwie pomarańczowo-żółte plamy skośnie opadające na bokach. Skrzydła z przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi.

ŁOB 07.10.2014 Samiec

Łódzki Ogród Botaniczny 07.10.2014 ♂

ŁOB 07.10.2014

Łódzki Ogród Botaniczny 07.10.2014 ♂

ŁOB 07.10.2014 Samiec

Łódzki Ogród Botaniczny07.10.2014 ♂

ŁOB 07.10.2014

Łódzki Ogród Botaniczny 07.10.2014 ♂

  1. Status. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie; gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej
  2. Siedlisko. Wilgotne tereny z lepiężnikiem
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm. Długość skrzydła 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie – pryzma kompostowa w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym; niestety niedostępna dla zwiedzających
  6. Pokarm. Nektar, spadź, być może pyłek. Larwy rozwijają się w butwiejących łodygach i przypuszczalnie liściach lepiężników – roślinie krytycznie rzadkiej na Wyżynie Łódzkiej
  7. Podobne. Przede wszystkim Neoascia podagrica, która różni się odmiennym kształtem plam na 2 tergicie; nie opadają one ukośnie na bokach. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. nieprzyciemniona żyłką poprzeczną (crossvein) – np. Neoascia tenur, Neoascia meticulosa. Podobne są również gatunki z rodzaju Sphegina
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Neoascia - Smuklica


avidal

2 thoughts on “Neoascia obliqua – Smuklica lepiężnikówka

Leave a Reply