Neoascia tenur – Smuklica drobna

Syrphidae – Bzygowate
Ciało smukłe. Odwłok rozszerzony w tylnej części. Na odwłoku samca zwykle dwie żółte przepaski. Na odwłoku samicy zwykle zamiast przepasek dwie pary żółtych niepołączonych plam, lub odwłok całkowicie czarny (bez plam). Tylne uda czarne, łącznie z kolanami. Skrzydła przezroczyste, bez czarnych plam. 3 człon czułków stosunkowo długi.

Widzew 15.06.2015

Łódź – Widzew 15.06.2015

Widzew 15.06.2015

Łódź – Widzew 15.06.2015

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Wilgotne łąki, rozlewiska, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm. Długość skrzydła 3-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy rozwijają się w wodzie, żywią się szczątkami organicznymi
  7. Podobne. Bardzo podobne są Neoascia meticulosa (żółte kolana) i krytycznie rzadka w centralnej Polsce Neoascia geniculata (krótszy 3 człon czułków). U Neoascia podagrica i Neoascia obliqua skrzydła mają silnie przyciemnione żyłki poporzeczne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Neoascia - Smuklica


avidal

Leave a Reply