Parhelophilus consimilis – Pręgowiec torfowiskowy

Syrphidae – Bzygowate
Związany z terenami podmokłymi średniej wielkości bzyg z plemienia Eristalini. Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Ciało żółt z czarnymi smugami na scutum i z czarnym deseniem na odwłoku. Potylica jasno owłosiona. Przednie golenie żółte z czarnymi plamkami wierzchołkowymi. Czułki pomarańczowe.

Nadarzyce (Dolina Piławy) 11.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Nadarzyce (Dolina Piławy) 11.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Bagna, torfowiska, brzegi zbiorników wodnych, oraz kwietne łąki, polany i przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec ze szczytem pojawu w czerwcu
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Fitofagiczne larwy żerują na częściach roślin zanurzonych w wodzie
  7. Podobne. Parhelophilus frutetorum i Parhelophilus versicolor nie mają czarnych plamek przy wierczhołkach przednich goleni. Podobne są także gatunki z rodzajów Mesembrius i Helophilus (czułki czarne)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Magdalena Jędro

Nadarzyce (Dolina Piławy) 11.06.2021 Widoczne ciemne plamki apikalne  na przednich goleniach – cecha diagnostyczna gatunku Fot. Magdalena Jędro

Nadarzyce (Dolina Piławy) 11.06.2021 Fot. Magdalena Jędro


Rodzaj Parhelophilus - Pręgowiec


avidal

Leave a Reply