Xylota xanthocnema – Imik górski

Syrphidae – Bzygowate
Ciało smukłe. Scutum lśniące. Odwłok czarne; wierzchołek pokryty złocistymi włoskami. Tylne golenie całkowicie żółte.

Bystre 26.06.2015

Bystre 26.06.2015 ♀

xyl.xanthocnema

Uherce Mineralne 10.07.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Bystre 25.06.2015 Samica z wyciągniętym pokładełkiem

Bystre 25.06.2015 ♀ z wyciągniętym pokładełkiem

  1. Liczebność. Rzadka; w górach lokalnie liczna
  2. Biotop. Lasy, a zwłaszcza ich skraje i leśne prześwietlenia. Gatunek górski
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Na Wyżynie Łódzkiej z całą pewnością nieobecna
  6. Pokarm. Spadź. Nie odwiedza kwiatów
  7. Podobne. U wyraźnie większej Xylota sylvarum tylne golenie są częściowo czarne
  8. Uwagi. Fotografie poniżej opisu udostępnił Andrzej Kucharski
Bystre 26.06.2015

Bystre 26.06.2015 ♀

x.xanthocnema

Uherce Mineralne 10.07.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

x.xanthocnema

Orelec 03.08.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

xyl.xanthocnema

Zwierzyń 06.06.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

x.xanthocnema

Zwierzyń 10.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Leave a Reply