Atylotus rusticus – Bączak zielonooki*

Tabanidae – Bąkowate
Głowa niewiele szersza od tułowia. Ciało szarozielono owłosione. Oczy zielone, z drobnymi czarnymi plamkami i czasem z wąską fioletowobordową pręgą; u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą. Uda ciemne, u samicy szaroczarne, u samca niemal czarne.

Widzew 29.07.2011 Samiec

Łódź – Widzew 29.07.2011 ♂

Murawy Dobromierskie 03.06.2013 Samiec ma holoptyczne oczy

Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♂

Park Poniatowskiego 13.07.2012

Łódź – Park Poniatowskiego 13.07.2012 ♀

Widzew 01.07.2012

Łódź – Widzew 01.07.2012 ♀

Widzew 01.07.2012 Dychoptyczne oczy samicy

Łódź – Widzew 01.07.2012 ♀ Dychoptyczne czoło

  1. Liczebność. Pospolity, liczny – na terenie Wyżyny Łódzkiej prawdopodobnie jedyny gatunek z rodzaju
  2. Biotop. Łąki, ugory, polany, skraje lasów, brzegi zbiorników wodnych. Nie unika suchych terenów
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie – Przedborski PK i Ponidzie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, chętnie z baldachów oraz soki roślinne. Samice ssą krew ssaków, w tym człowieka, choć atakują ludzi raczej sporadycznie
  7. Podobne. Atylotus loewianus i Atylotus fulvus mają złociście owłosione ciało i szerszą głowę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa
A.rusticus

Polana Polichno 13.06.2018 ♀

Wiączyń 02.08.2011

Wiączyń 02.08.2011 ♂

Wiączyń 02.08.2011

Wiączyń 02.08.2011 ♂

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♂

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♂

Widzew 01.07.2012

Łódź – Widzew 01.07.2012 ♀

Widzew 01.07.2012

Łódź – Widzew 01.07.2012 ♀

Widzew 15.07.2014

Łódź – Widzew 15.07.2014 ♀

A.rusticus

Łódź – Widzew 30.07.2016 ♀ W pajęczej sieciospiżarni


avidal

4 thoughts on “Atylotus rusticus – Bączak zielonooki*

  1. Jakoś mam do niej słabość i jeśli już ją zauważam, to staram się sfocić. No i – kto wie – może się kiedyś okazać, że spotkałem inny gatunek.

Leave a Reply