Hybomitra bimaculata – Bąk plamisty

Tabanidae – Bąkowate
Oczy z trzema purpurowofioletowymi smugami, u samicy rozdzielone wąskim czołem; u samca oczy stykają się ze sobą. Tułów i odwłok ciemne, szaroczarne. Samica: u formy barwnej colini występuja pomarańczowe plamy boczne na tergitach 1-3. U formy bimaculata plamy pojawiają się na tergitach 1-2 a u formy bisignata brak pomarańczowych plam na odwłoku. Samiec: pomarańczowe plamy na tergitach 1-3 zawsze obecne. Na środku tergitów u samicy białe, trójkątne plamki z ostrym wierzchołkiem – cecha diagnostyczna gatunku. U samca plamki te są na ogół znacznie mniejsze o niesprecyzowanym kształcie. Nogi czarne poza pomarańczowymi w połowie goleniami. Na środkowych goleniach u obu płci długie włosy – zarówno na przedniej, jak i na tylnej powierzchni goleni. Czułki dwubarwne, czerwonoczarne.

Las wiączyński 24.06.2021 ♀

Las wiączyński 24.06.2021 ♀

Las wiączyński 24.06.2021 ♀

Las wiączyński 24.06.2021 ♀

  1. Liczebność. Pospolity; najliczniejszy gatunek z rodzaju
  2. Biotop. Łąki, pastwiska, leśne drogi i polany; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i spadź (obie płci); samice dodatkowo krwiopijne. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Samice zaliczają się do najłatwiejszych do zidentyfikowania gatunków z rodzaju; kształt plamek odwłokowych w połączeniu z ubarwieniem goleni decydują o unikalności gatunku. Samca można pomylić z kilkoma innym bąkami zwłaszcza z bąkiem bagiennym Hybomitra lurida, u którego brak długich włosków na środkowych goleniach
  8. Uwagi. Identyfikacja Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. Uwagi 3. Gatunek nie uwzględniony w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply