Hybomitra lurida – Bąk sarniak

Tabanidae – Bąkowate
Oczy zielone z trzema purpurowo-czerwonymi smugami – u samicy rozdzielone wąskim czołem u samca połączone. Trójkąt czołowy błyszczący, nigdy w całości matowy. Odwłok czarny z pomarańczowymi, zwykle jednak jasno opylonymi i przez to często bladymi plamami na bokach tergitów 1-3 oraz z niewielkimi, trójkątnymi plamkami z jasnych włosków na środku tergitów. Czarny obszar na środku tergitów zajmuje co najmniej 1/3 szerokości odwłoka. Nogi dwubarwne – golenie w znacznej mierze pomarańczowe. Czułki samca jaśniejsze niż samicy – w znacznej mierze pomarańczowe.

Dania 22.05.2014 ♀ Fot. Erland Refling Nielsen

Dania 22.05.2014 ♀ Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Status. Nierzadki, liczny miejscami. W Polsce na całym obszarze, jednak najliczniejszy w północno-wschodniej części kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, pastwiska, polany; unika gęstwin leśnych
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Dania
  6. Pokarm. Nektar i spadź (obie płci) oraz krew zwierząt stałocieplnych (samica) – chętnie bydła oraz saren i jeleni
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się detalami ubarwienia odwłoka (w tym rozmiarem i kolorem plam bocznych na tergitach), długością owłosienia goleni (długie u Hybomitra bimaculata) oraz matowym często trójkątem czołowym
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

Dania 22.05.2014 ♀ Fot. Erland Refling Nielsen


avidal

Leave a Reply