Carpomyia schineri – Kraska różyczka

Tephritidae – Nasionnicowate
Głowa żółta. Scutum w przedniej części szare z trzema czarnymi paskami, w tylnej lśniąco czarne z żółtymi znaczeniami. Odwłok bursztynowo-żółty z rozjaśnionymi tylnymi krawędziami tergitów; na tergfitach 4 i 5 rozmyta, perłowo-biała plama. Nogi jednobarwne, żółte. Skrzydła przeźroczyste z trzema żółtymi, ciemno obwiedzionymi przepaskami, przy czym przepaska zewnętrzna przyjmuje kształt litery „V” i może częściowo bądź całkowicie zanikać.

Austria – Korneuburg 25.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Gatunek euroazjatycki spotykany od zachodniej i południowej Europy poprzez region czarnomorski po Kazachstan
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm. Larwa osiąga 8-10 mm
  4. Aktywność. Wczesna wiosna – jesień; okres pojawu zależy od lokalizacji. Zwykle dwa pokolenia w sezonie; w północnych granicach zasięgu tylko jedno
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje – najbliższe stanowisko na Słowacji
  6. Pokarm. Larwy żerują w owocach różnych gatunków róż
  7. Podobne. Nieco podobne Ceratitis capitata i Goniglossum wiedemanni różnią się detalami ubarwienia ciała oraz deseniem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Tephritidae - Świat


avidal

Leave a Reply