Nephrotoma cornicina – Nerkosz mieszczuchowaty

Tipulidae – Koziułkowate
Ciało smukłe, żółte z czarnym deseniem. Plama potyliczna na głowie w kształcie grotu o łagodnie zaokrąglonym wierzchołku. Boczne plamy tułowia przed szwem tułowiowym zauważalnie wygięte do boków. Odwłok żółty, u samca z czarnym wierzchołkiem, u samicy z czerwono-brązowym. Plamy na środkach tergitów  duże, słabo lub wyraźnie zaznaczone; dochodzą do tylnych krawędzi tergitów. Plamy na tergitach 6 i 7 mogą zanikać. Pokładełko czarno-brązowe, ciemniejsze ostre. Uda żółto-brązowe z czarnymi kolanami. Skrzydła przezroczyste; pterostigma w przedniej części przezroczysta, szklisto biała, natomiast w części apikalnej z czarną lub brunatną plamą.

Milanówek 01.07.2022 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 01.07.2022 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Nierzadki. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, doliny rzeczne, ogrody, łąki, murawy, parki, tereny ruderalne i miejskie; także tereny otwarte o suchym, piaszczystym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się korzeniami traw
  7. Podobne. W terenie przypomina Nephrotoma analis, którego można odróżnić. m.in. po ostrym wierzchołku wrzecionowatej plamy na głowie i plamach na środku tergitów, które nie dochodzą do ich tylnych krawędzi. Jak to zwykle bywa u koziułkowatych, podstawowa cecha diagnostyczna to budowa aparatu kopulacyjnego
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Teresa Stolarczyk

Nephrotoma cornicina – Skrzydło Fot. Teresa Stolarczyk

Nephrotoma cornicina – Aparat kopulacyjny Fot. Teresa Stolarczyk

Nephrotoma cornicina – Odwłok Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply