Arima marginata

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy smoliście czarne poza pomarańczowym obwiedzeniem bocznych krawędzi przedplecza (u niektórych osobników pomarańczowa jest również przednia krawędź przedpelcza) i zewnętrznych krawędzi pokryw. Pokrywy krótkie, zakrywają tylko dwa pierwsze tergity szaro-czarnego odwłoka, który jest uderzająco pękaty (także u samców, choć w nieco mniejszym stopniu). Nie potrafi latać.

Francja – Trigance 05.06.2012 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

Francja – Trigance 05.06.2012 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Wykazywana z Francji i Włoch. Samice znacznie liczniejsze od samców
  2. Siedlisko. Rozmaite ciepłe tereny otwarte i półotwarte
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 12-20 mm, samca 6-12mm. Larwa dorasta do 12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień; zimują imagines w glebie
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują głównie na jasnotowatych
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji –Marek R.Swadzba

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply