Chlorida festiva

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa żółta. Przedplecze zielone z żółtymi pasami; boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami. Pokrywy zielone z żółtym obrzeżeniem; wierzchołki pokryw z kolcowatymi wyrostkami. Uda, golenie i stopy żółte lub czerwone.

Kostaryka 09.06.2008 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje lasy tropikalne Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała do 23.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne, jednak gatunki żywicielskie pozostają nieznane
  7. Podobne. U Chlorida cincta przedplecze jest zielone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply