Chlorida cincta

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa żółta. Przedplecze żywozielone do bardzo ciemnozielonego; boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami. Pokrywy zielone z żółtym obrzeżeniem; wierzchołki pokryw z kolcowatymi wyrostkami. Uda żółte, golenie i stopy czerwone.

Kostaryka 23.06.2008 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje lasy tropikalne Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 25 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne, jednak gatunki żywicielskie pozostają nieznane
  7. Podobne. U Chlorida festiva przedplecze jest żółte z zielonymi pasami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply