Evodinus monticola – Zgrubek baldurkowaty

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze wąskie, czarne, pokryte przylegającymi włoskami. Scutellum czarne. Pokrywy kremowożółte z czarnym plamkowaniem – rozmieszczenie, kształt i wielkość plamek są diagnostyczne dla gatunku mimo znacznej zmienności osobniczej. Czarne plamy brzeżne w tylnej części pokryw niemal zawsze łączą się ze sobą wzdłuż przedniej krawędzi pokryw. Wierzchołki pokryw zawsze czarne. Nogi i czułki są czarne lub czerwone.

Kanada – Park Narodowy Fundy 13.06.2017 Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnią i środkową Kanadę oraz północnowschodnie krańce USA
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie sosen, zwłaszcza sosny Banksa
  7. Podobne. Kilka innych, podobnie ubarwionych gatunków (Judolia cordifera, Pachytodes cerambyciformis i inne) – jednak na fotografiach najłatwiej pomylić go z Evodinus vancouveri, którego zasięg obejmuje zachodnia Kanadę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply