Judolia cordifera – Krępień hikorowiec

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, gęsto i płytko punktowane, rozszerzające się ku tyłowi, z ostro wyprofilowanymi tylnymi kątami. Pokrywy żółte z jedna lub dwiema parami czarnych, owalnych plam; wierzchołki pokryw zawsze czarne. Tylne golenie samca z rzędem drobnych, zębowatych wyrostków. Czułki czarne, u samicy sięgają mniej więcej do połowy długości pokryw, u samca do wierzchołków pokryw.

Maryland – Federalsburg 19.06.2021 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie stany USA oraz południowowschodnie krańce Kanady
  2. Biotop. Lasy, polany, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie orzeszników z rodzaju Carya
  7. Podobne. Kilka innych, podobnie ubarwionych gatunków (Evodinus monticola, Pachytodes cerambyciformis i inne)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply