Herophila tristis

Cerambycidae – Kózkowate
Oczy nerkowato wcięte – we wcięciach osadzone nasady czułków. Odległość między nasadami czułków jest nieco większa, niż odległość między wewnętrznymi krawędziami oczu. Czułki jednolicie ciemne, u żadnej z płci nie dłuższe od reszty ciała. Pierwszy człon czułków zauważalnie dłuższy od członu trzeciego – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przedplecze z ostrymi wyrostkami na bocznych krawędziach. Pokrywy ciemne z dwiema parami czarnych plam – sporadycznie jednak para lub obie pary plam mogą zanikać. Pokrywy są zrośnięte – chrząszcz jest nielotny. Wchodzi w skład podrodziny Lamiinae.

Toskania – Montemurlo 30.06.2022 Fot. Marco Huang

Toskania – Prato 19.05.2021 Fot. Marco Huang

  1. Zasięg. Południe Europy – Wochy, Francja, Austria, Szwajcaria, Rumunia, Bałkany, Węgry, Bułgaria. Odnaleziony również na Wyspach Brytyjskich oraz w Turcji
  2. Biotop. Widne lasy liściaste i mieszane. Nie odwiedza kwiatów
  3. Wymiary. Długość ciała 13-28 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień. Imagines aktywne głównie nocą
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Świeża kora. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych – wymienia się przede wszystkim figowiec pospolity, morwy, topole, wiśnie oraz robinie
  7. Podobne. U Morimus asper czułki są dłuższe, a człon pierwszy jest wyraźnie krótszy od członu 3-ego
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marco Huang
  9. Więcej o gatunku

Toskania – Montemurlo 30.06.2022 Fot. Marco Huang


Marco Huang


avidal

Leave a Reply