Morimus asper

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne, pękate, bez barwnego nalotu. Przedplecze z zębowatymi wyrostkami na bokach. Pokrywy jednolicie ubarwione, szaroczarne do czarnych, pozbawione plam. Czułki samca znacznie dłuższe od reszty ciała; czułki samicy mniej więcej długości ciała. Pierwszy człon czułków krótszy od członu 3-ego.

Mor.asper asper

Toskania 2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. W południowozachodniej Europie nierzadki
  2. Biotop. Widne lasy liściaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 15-40 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Imagines aktywne głównie nocą
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce  nie występuje
  6. Pokarm. Imagines zjadają fragmenty korowiny drzew i krzewów rzadziej liście. W warunkach hodowlanych chętnie odżywiają się owocami. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych i iglastych
  7. Podobne. U Morimus funereus i Morimus verecundus na pokrywach widoczne są cztery, lub dwie plamy – wg niektórych źródeł gatunki te należy traktować jako podgatunki Morimus asper. Bardzo podobny jest tez Herophila tristis ( 1 człon czułków dłuższy od członu drugiego, lub człony 1 i 3 tej samej długości )
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Rafał Celadyn
  9. Więcej o gatunku

Leave a Reply