Strangalia picticornis

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa żółta z czarnymi akcentami. Przedplecze niewiele szersze od głowy, żółte z parą czarnych pasów brzeżnych. Pokrywy bardzo wąskie, nie zakrywające wierzchołka odwłoka, żółte z czarnymi plamami oraz z mniej lub bardziej intensywnym i rozległym, rozmytym rdzawobrązowym odcieniem, widocznym zwłaszcza wzdłuż szwu pokryw. Odwłok uderzająco smukły, żółty z czarnymi smugami poprzecznymi, często o miejscowo czerwonym zabarwieniu, intensywniejszym u samca. Czułki samicy z rozjaśnionymi członami przedwierzchołkowymi, czułki samca jednolicie czarne.

Kostaryka 28.02.2016 ♀ Fot. gernotkunz

Kostaryka 28.02.2016 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy ksylofagiczne – nie znalazłem gatunków żywicielskich; być może pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Strangalia elegans (szew pokryw czarny)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply