Strangalia elegans

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa żółta z czarno podkreślonymi wewnętrznymi krawędziami oczu i z czarną linią między oczami. Przedplecze niewiele szersze od głowy, żółte z czarnymi pasami. Pokrywy bardzo wąskie, nie zakrywające wierzchołka odwłoka, żółte z czarnymi plamami. Szew pokryw czarny. Odwłok uderzająco smukły, żółty z czarnymi smugami poprzecznymi, często o miejscowo czerwonym zabarwieniu, intensywniejszym u samca. Czułki samicy z rozjaśnionymi członami przedwierzchołkowymi, czułki samca jednolicie czarne.

Kostaryka 12.03.2019 In copula Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy ksylofagiczne – nie znalazłem gatunków żywicielskich; być może pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Strangalia picticornis (szew pokryw rdzawobrązowy)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply