Trachymela echo

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało zwarte, w zarysie kuliste. Przedplecze i pokrywy bordowobrązowe z mniej lub bardziej rozległym, białym nalotem obfitym zwłaszcza na bokach ciała. Na pokrywach nieregularne rzędy żółtopomarańczowych owalnych plamek.

Queensland – Park Narodowy Freshwater 07.01.2019 Fot. tjeales

Queensland – Park Narodowy Freshwater 04.08.2018 Fot. tjeales

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie wybrzeża Australii. Nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Lasy eukaliptusowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na eukaliptusach
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z rodzaju brak białego nalotu na wierzchniej stronie ciała lub jest ono znacznie mniej obfite
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply