Agapanthia cardui – Zgrzytnica ostowa

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało owalne. Pokrywy obficie owłosione, o zaokrąglonych wierzchołkach, z wyraźnym rozjaśnieniem wzdłuż szwu pokryw. Czułki dwubarwne, naprzemiennie czarno-niebieskie.

Toskania – Prato 24.04.2021 Fot. Marco Huang

Toskania – Prato 24.04.2021 Fot. Marco Huang

Ag cardui

Toskania – Wiosna 2019 Fot. Rafał Celadyn

Ag.cardui.

Toskania – Wiosna 2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Zasięg. Znaczna część Europy – brak jej na Półwyspie Skandynawskim i w niektórych krajach bałtyckich; na Wyspach Brytyjskich znajdowana tylko wyjątkowo. Na południe od Sudetów zwykle liczna
  2. Siedlisko. Zasiedla ziołorośla i baldachowiska na nagrzanych, suchych stanowiskach; chętnie na murawach kserotermicznych
  3. Wymiary. Długość ciała 6-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce prawdopodobnie nie występuje, choć zalicza się do rodzimej entomofauny (stanowiska z zamierzchłej przeszłości)
  6. Pokarm. Liście roślin zielnych. Larwy żerują wewnątrz łodyg min. ostów, ostrożeni, barszczów, sadźców i świerzbnic
  7. Podobne. Przede wszystkim również niewystępująca w Polsce Agapanthia suturalis (zaostrzone, węższe wierzchołki pokryw). Pozostałe zgrzytnice pozbawiona są jasnego pasa wzdłuż szwu pokryw
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marco Huang Rafał Celadyn
  9. A.cardui w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Ag.cardui

Toskania – Wiosna 2019 Fot. Rafał Celadyn


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply