Aphantaulax cincta/trifasciata

Gnaphosidae – Worczakowate
Karapaks czarny z szerokim pasem środkowym utworzonym z jasnych włosków. Odwłok czarny, żółto-brązowy, lub czerwono-brązowy z charakterystycznym dla rodzaju deseniem złożonym z 3 lub 5 białych plam (zewnętrzna para plam może zanikać). Rozróżnienie Aphantaulax cincta od Aphantaulax trifasciata bywa niemożliwe na podstawie fotografii terenowych.

Albania 01.05.2017 Fot. gernotkunz

Aphantaulax

Toskania 2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Zasięg. Europa na południe od Karpat i Sudetów, Bliski Wschód, Półwysep Arabski, Kaukaz, region czarnomorski
  2. Siedlisko. Otwarte lub półotwarte, ciepłe biotopy. A.trifasciata chętnie zasiedla kamieniste brzegi górskich strumieni i wybrzeża morskie; często znajdowany pod kamieniami
  3. Wymiary. A.cincta– samica  5.4-7.1 mm samiec  4.3-5.3 mm. A.trifasciata – samica 5.8-10.4 mm samiec 4.1-6.6 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Włochy, Albania. W Polsce nie występują
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Bardzo podobny bywa rzadki Poecilochroa variana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Rafał Celadyn
  9. A.cincta – więcej o gatunku
  10. A.trifasciata – więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply