Apopestes spectrum

Erebidae
Przednie skrzydła jasnobrązowe z brunatnymi lub czarnymi przepaskami poprzecznymi; jedynie przepaska zewnętrzna bywa jaśniejsza od tła, utworzona z rzędu białawych plamek. Gąsienica żółta z czarnymi pasami grzbietowymi i białoczarnym, charakterystycznym dla gatunku ornamentem nad posuwkami.

Chorwacja 23.09.2015 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Głównie południowa Europa – od Półwyspu Pirenejskiego aż po Morze Czarne
  2. Siedlisko. Ciepłe, otwarte tereny z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Rs 74-82 mm; jeden z większych gatunków z rodziny w Europie
  4. Okres lotu. Koniec maja – marzec; zwykle jednak imagines obserwowane od lipca do września. Okres pojawu zależny od miejsca występowania. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja, Chorwacja. W Polsce nie odnaleziona
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na bobowatych – chętnie na szczodrzenicy sitowej, oraz na janowcach, żarnowcach i lukrecjach
  7. Podobne. W Polsce występuje nieco podobna Mormo maura
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba gernotkunz
  9. A.spectrum na Lepiforum

Francja – Sainte Maxime 06.06.2013 Fot. Marek R.Swadzba


Erebidae - Świat


avidal

Leave a Reply