Apopestes spectrum

Erebidae
Przeednie skrzydła jasnobrązowe z brunatnymi lub czarnymi przepaskami poprzecznymi; jedynie przepaska zewnętrzna jaśniejsza od tła, utworzona z rzędu białawych plamek. Gąsienica żółta z czarnymi pasami grzbietowymi i bialoczarnym, charakterystycznym dla gatunku ornamentem nad posuwkami.

Francja – Sainte Maxime 06.06.2013 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Zasiedla znaczną część Europy – lecz nie Polskę. Miejscami liczna
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte tereny z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Rs 74-82 mm; jeden z większych gatunków z rodziny w Europie
  4. Okres lotu. Koniec maja – marzec; zwykle jednak imagines obserwowane od lipca do września. Okres pojawu zależny od miejsca występowania. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie odnaleziona
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na bobowatych – chętnie na szczodrzenicy sitowej, oraz na janowcach, żarnowcach i lukrecjach
  7. Podobne. W Polsce występuje nieco podobna Mormo maura
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A.spectrum na Lepiforum

avidal

Leave a Reply