Mormo maura – Straszka saracenka

Noctuidae – Sówkowate
Znana też jako straszka cyganka. Przednie skrzydła o ząbkowato wyciętych zewnętrznych krawędziach, szaroczarne ze znacznie ciemniejszym od tła, niekiedy wręcz czarnym w znacznej części polem środkowym – rzadziej pole środkowe nieznacznie ciemniejsze od tła. Plamki nerkowata i okrągła jasne z ciemnym wypełnieniem.

Francja – Bergues 27.07.2018 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 10.08.2021 Fot. Marie Lou Legrand

Albania 03.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka, lokalna EN
  2. Biotop. Wilgotne lasy i łąki, doliny rzeczne i brzegi stacjonarnych zbiorników wodnych, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 33-35 mm. Rs 55-65 mm – zalicza się do dużych sówek
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Albania, Francja
  6. Pokarm. Soki wyciekające z ran na drzewach. Gąsienice żerują na wierzbach, olszach i brzozach a młodsze stadia na niektórych roślinach zielnych; chętnie na pokrzywach i szczawiach
  7. Podobne. Dzięki znacznym rozmiarom, preferowanemu biotopowi i ubarwieniu skrzydeł oraz ząbkach na ich krawędziach nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Marie Lou Legrand
  9. M.maura na Lepiforum

Francja – Cassel 21.03.2022 Fot. Marie Lou Legrand


avidal

6 thoughts on “Mormo maura – Straszka saracenka

  1. Okaz z krawężnika w Krakowie to na 99% jakaś pospolita wstęgówka z rodzaju Catocala. Proszę przesłać avidalowi zdjęcie jako potwierdzenie stwierdzenia.

Leave a Reply