Eresus cf.ruficapillus

Eresidae – Poskoczowate
Samica masywna, aksamitnie czarna, często z rudopomarańczowo zabarwioną przednią częścią odwłoka. Samiec nieopisany – przypuszczalnie z intensywnie jaskrawoczerwonym odwłokiem, na którym znajdują się 4 czarne, zwykle jasno obwiedzione, owalne plamy i częściowo czerwonymi nogami.

Er. ruficapillus female

Grecja – Peloponez 2015 ♀ Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Znany z południa Europy ( Chorwacja, Sycylia, Grecja ). Lokalny i rzadko obserwowany – wg niektórych źródeł samiec wręcz nieznany
  2. Biotop. Gatunek naziemny – nie znam wymagań siedliskowych
  3. Wymiary. Samica około 20 mm. Samiec ?
  4. Aktywność. Kwiecień – ?; pojawia się stosunkowo wcześnie w sezonie
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce zaplatane w sieć łowną
  7. Podobne. W Polsce występuje bardzo podobny Eresus kollari ( odwłok samicy nie jest pomarańczowy w przedniej części ). Częściej spotykany na południu Europy Eresus walckenaeri jest przeciętnie większy ( dotyczy samic )
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Adam Woźniak
E.ruficapillus male

Grecja – Peloponez 2015 ♂ – przypuszczalnie gatunku E.ruficapillus  Fot. Adam Woźniak

Leave a Reply