Gryllomorpha dalmatina – Nokturnik grotołaz*

Gryllidae – Świerszczowate
Ciało jasnobrązowe, lub szarobrązowe z licznymi, ciemnymi plamkami (także na zwykle bardzo jasnych  udach). Na przedpleczu dwie przecinające się jasne smugi układające się w kształt krzyża; sąsiadujące z nim pola z wyraźnymi, ciemnymi plamami. Pokładełko niemal tak długie, jak reszta ciała. Skrzydeł brak.

G.dalmatina

Hiszpania – Walencja 27.01.2020 Samica Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity gatunek zasiedlający głównie wybrzeża Morza Śródziemnomorskiego. Na północ dociera do podnóży Alp
  2. Biotop. Zarówno tereny naturalne (lasy, zbocza skalne, jaskinie, wykroty), jak i budynki gospodarcze i mieszkalne; chętnie piwnice
  3. Wymiary. Długość ciała 15-19 mm: zalicza się do największych europejskich świerszczy. Pokładełko 12-17 mm
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od sierpnia do listopada. W ciągu dnia ukrywa się pod kamieniami, w ściółce i w innych ciemnych, wilgotnych zakamarkach. Unika światła
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Szczątki organiczne
  7. Podobne. Mimo zmiennego desenia na ciele łatwy do rozpoznania dzięki brakowi skrzydeł, dużym rozmiarom i wzorowi krzyża na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak
  10. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply