Gryllomorpha dalmatina – Nokturnik grotołaz*

Gryllidae – Świerszczowate
Ciało jasnobrązowe, lub szarobrązowe z licznymi, ciemnymi plamkami ( także na zwykle bardzo jasnych  udach ). Na przedpleczu dwie przecinające się jasne smugi układające się w kształt krzyża; sąsiadujące z nim pola z wyraźnymi, ciemnymi plamami. Pokładełko niemal tak długie, jak reszta ciała. Skrzydeł brak.

G.dalmatina

Hiszpania – Walencja 27.01.2020 Samica Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity gatunek zasiedlający głównie wybrzeża Morza Śródziemnomorskiego. Na północ dociera do podnóży Alp
  2. Biotop. Zarówno tereny naturalne ( lasy, zbocza skalne, jaskinie, wykroty ), jak i budynki gospodarcze i mieszkalne; chętnie piwnice
  3. Wymiary. Długość ciała 15-19 mm: zalicza się do największych europejskich świerszczy. Pokładełko 12-17 mm
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od sierpnia do listopada. W ciągu dnia ukrywa się pod kamieniami, w ściółce i w innych ciemnych, wilgotnych zakamarkach. Unika światła
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Szczątki organiczne
  7. Podobne. Mimo zmiennego desenia na ciele łatwy do rozpoznania dzięki brakowi skrzydeł, dużym rozmiarom i wzorowi krzyża na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maksymilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak
  10. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

Leave a Reply