Icius subinermis – Smakosz narcyz

Salticidae – Skakunowate
Głowotułów samicy pokryty w większości jasnymi włoskami, z jasną przednią krawędzią. U samca głowotułów z bardziej wyrazistym i kontrastowym deseniem utworzonym z rdzawych, białych i brunatno-czarnych włosków. Odwłok samicy pękaty, z jasnym, szerokim pasem centralnym i kilkoma ciemnymi plamkami w tylnej części – plamy te mogą być rozdzielone. Odwłok samca znacznie smuklejszy, rdzawobrunatny z kontrastowo białymi pasami na bokach i stosunkowo szerokim, wyraźnie zaznaczonym pasem centralnym.

Włochy – Październik 2020 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Październik 2019 ♂ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Październik 2019 ♂ Fot. Benjamin Fabian

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski – w jego zachodniej części na ogół nierzadki. Sporadycznie obserwowany w szklarniach Europie środkowej
  2. Siedlisko. Podmokłe łąki, brzegi rzek i strumieni oraz inne mniej lub bardziej wilgotne tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-7 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Grecja, Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Aktywnie poluje na drobne bezkręgowce. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Przede wszystkim Icius hamatus – u samców pas centralny na odwłoku jest węższy. U samicy ciemne plamy na odwłoku są na ogół mniej wyraźne i rozdzielone węższymi białymi liniami. Samice łatwo pomylić również z Macaroeris nidicolens
  8. Uwagi. Niesprzyjający okres pogodowy spędza w oprzędach pośród sitowia lub pod kamieniami
  9. Uwagi 2. Identyfikacja  osobnika młodocianego – Robert Rozwałka (jako gatunek prawdopodobny)
  10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Benjamin Fabian Włodek Wypych

Kreta – Osobnik juwenilny Fot. Włodek Wypych


Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply