Maratus ottoi – Pawik tęczowy

Salticidae – Skakunowate
Samica niepozornie ubarwiona, trudna do odróżnienia od wielu innych skakunowatych. Samiec z kontrastowymi, białymi plamami na głowotułowiu i z niezwykle barwnym odwłokiem, który unosi do góry w celu prezentacji przed samicą podczas zalotów. Deseń na odwłoku charakterystyczny dla gatunku.

Queensland – Talegalla Weir 27.10.2021 ♂ Fot. Scott W. Gavins

Queensland – Talegalla Weir 02.08.2020 ♂ Fot. Scott W. Gavins

Queensland – Talegalla Weir 13.10.2021 ♂ Fot. Scott W. Gavins

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeże stanu Queensland
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na drobne bezkręgowce; nie konstruuje sieci łownych. Samice wykazują w stosunku do samców tendencje kanibalistyczne
  7. Podobne. Samca można zidentyfikować na podstawie unikalnego desenia na odwłoku. Samice bardzo podobne do samic wielu innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Scott W. Gavins

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply