Mustha spinosula

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało ciemnoszare (w kluczu do rodzaju Mustha opisywane jako ciemnobrązowe), masywne. Boczne krawędzie głowy ząbkowato powcinane; ząbków jest zwykle 8. Na bocznej krawędzi przedplecza 16 ostrych wyrostków o różnej wielkości. Scutellum duże, z rozjaśnionym wierzchołkiem. Connexivum z wąskimi, lekko falistymi, żółto-białymi liniami, o licznych ostrych ząbkach na krawędziach.

Albania 24.04.2017 Fot. gernotkunz

M.spinosula

Grecja – Tesalia 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Obejmuje Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Grecję,
    Macedonię, rejon Kaukazu, Turcję, Egipt, Armenię, Azerbejdżan, Cypr, Gruzję, Iran, Irak, Izrael, Syrię, Turkmenistan. Gatunek regularnie obserwowany, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Ogrody, sady, parki, zarośla, skraje lasów, polany i rozmaite tereny zadrzewione
  3. Wymiary. Długość ciała 22-25 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Grecja, Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki roślinne oraz owoce; żerują na wielu rozmaitych drzewach i krzewach, nie tylko liściastych – wymienia się min. głóg, irgę, jałowiec, cyprys, śliwę, gruszę, pistację, dąb
  7. Podobne. Pozostałych co najmniej 8 gatunków z rodzaju różni się m.in. liczba ostrych wyrostków na głowie i przedpleczu m i ubarwieniem connexivum; zasięg ich występowania nie obejmuje Europy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak gernotkunz

Pentatomidae - Świat


avidal

Leave a Reply