Oxypleurus nodieri

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało owalne, szaro-czerwone, łącznie z nogami i czułkami. Głowa, przedplecze i pokrywy srebrzysto-szaro opylone; boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami w połowie długości. Scutellum białe.

O.nodieri_female

Sycylia 2010 ♀ Fot. Adam Woźniak

O.nodieri_male

Sycylia 2010 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Gatunek śródziemnomorski, lokalnie liczny – m.in. u podnóży Etny
  2. Siedlisko. Najchętniej zasiedla górskie i podgórskie lasy z udziałem sosny
  3. Wymiary. Długość ciała 11-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – grudzień. Imagines aktywne głównie nocą
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują w gałązkach różnych gatunków sosen
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
Ox.nodieri_fresh imago

Sycylia 2010 Świeże imago w kolebce poczwarkowej Fot. Adam Woźniak

Ox.nodieri

Fotografia i preparacja Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply