Phytomia zonata

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże z fioletowymi smugami – u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą. Twarz jasna, srebrzyście owłosiona. Wierzch i boki tułowia czarne, pokryte gęstymi, złocistymi włoskami, które jednak z czasem zanikają (ulegają wytarciu). Odwłok masywny, w przedniej części żółty, w tylnej czarny (ewentualnie z żółtopomarańczowymi, tylnymi krawędziami tergitów). Skrzydła przeźroczyste z poprzeczną, ciemna smugą odchodzącą od pterostigmy; żyłka R4+5 łukowato wygięta.

Hong Kong 26.06.2016 ♂ Fot. WK Cheng

Hong Kong 08.01.2017 ♀ Fot. WK Cheng

Hong Kong 01.04.2012 ♂ Fot. WK Cheng

Chiny – Wuling Mountain 29.08.2020 ♂ Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Wschodnie i południowe regiony Azji (m.in. Chiny, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Indie, Bangladesz). Na ogół pospolita
  2. Siedlisko. Łąki, ogrody, polany, skraje lasów, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 15.5-20.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Shan Gui WK Cheng

Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply