Xylotrechus sieversi – Drzeworadek tragankowy*

Cerambycidae – Kózkowate
Ubarwienie ciała czarne. Przedplecze zaokrąglonych bocznych krawędziach, lekko wypukłe. Scutellum biało owłosione. Na pokrywach białe plamy o kształcie i ułożeniu charakterystycznym dla gatunku; wierzchołki pokryw rozjaśnione.

X. sieversi

Osobnik wyhodowany z materiału pozyskanego w Gruzji w 2015 roku Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Wykazywany z Gruzji, Armenii, Iranu, Turcji i Syrii
  2. Siedlisko.. Lasy, polany, zarośla, skaliste zbocza
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w gałązkach traganków z rodzaju Astragalus
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. *-proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply