Argiope aurantia – Tygrzyk zygzakowiec

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów u obu płci pokryty srebrzystymi włoskami, gęstszymi u samicy. Odwłok jajowaty, znacznie masywniejszy i bardziej pękaty u samicy, intensywnie żółty lub pomarańczowy z brunatnym deseniem diagnostycznym dla gatunku. Nogi samicy pomarańczowe lub czerwone z licznymi, szerokimi, czarnymi obrączkami; nogi samca brązowe.

Virginia – Woodbridge 13.09.2020 ♀ Fot. Judy Gallagaher

Maryland 05.09.2020 ♀ Fot. Judy Gallagaher

Virginia – Woodbridge 16.08.2020 ♂ Fot. Judy Gallagaher

  1. Zasięg. Południowe krańce Kanady, USA, Ameryka Środkowa
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, ugory, skraje lasów, polany, tereny ruderalne i inne tereny otwarte z wysoką roślinnością zielną lub trawiastą, pośród której konstruuje sieci łowne wzmocnione zygzakowatym stabilimentum
  3. Wymiary. Samica 19-28 mm. Samiec 5-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – październik
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce schwytane w sieć łowną; sporadycznie także drobne kręgowce
  7. Podobne. Inne tygrzyki różnią się deseniem na odwłoku
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Pennsylvania – Centre 13.09.2019 ♀ przy kokonie Fot. Judy Gallagaher

Virginia – Woodbridge 25.06.2020 Młoda ♀ przy stabilimentum Fot. Judy Gallagaher


Araneidae - Świat


avidal

Leave a Reply