Arkys cornutus – Arkis rogaty

Arkyidae
Głowotułów jednolicie czerwonopomarańczowy lub ciemnobrązowy, o płaskiej części głowowej z dwoma ostrymi wyrostkami przypominającymi rogi. Odwłok w zarysie sercowaty, czerwony lub brązowy z rzędami białych plamek brzeżnych oraz z żółtym obrzeżeniem. Odwłok samicy jest proporcjonalnie większy, niż samca. Pierwsza i druga para nóg wyposażona w długie i ostre kolce ułatwiające chwytanie i przytrzymywanie zdobyczy. Nogi trzecie i czwartej pary znacznie mniejsze i jaśniejsze – całkowicie żółte.

Queensland – Brisbane 12.11.2021 Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 12.11.2021 Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 29.04.2018 Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 03.01.2018 Fot. tjeales

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeża Australii
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, parki, polany
  3. Wymiary. Samica dorasta przeciętnie do 6 mm, samiec do 4 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od listopada do maja
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Poluje z zasadzki na rozmaite owady siadające na liściach i kwiatach, w czym przypomina ukośnikowate Thomisidae. Na ofiary czyha na liściach i pod nimi lub zawisa w powietrzu na pojedynczej nici. Nie kostruuje sieci łownych, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości pozostałych krzyżakowatych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się deseniem na odwłoku i mniejszymi „rogami” na głowotułowiu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

Queensland – Brisbane 03.01.2018 Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 02.05.2022 Fot. tjeales


avidal

Leave a Reply