Arkys lancearius – Arkis serduszak

Arkyidae
Głowotułów jednolicie czerwonopomarańczowy o płaskiej części głowowej. Odwłok w zarysie sercowaty, pomarańczowy, czerwony lub brązowy z rzędami białych plamek brzeżnych oraz z parą dużych, żółtych plam grzbietowych. Odwłok samicy jest proporcjonalnie większy, niż samca. Pierwsza i druga para nóg wyposażona w długie i ostre kolce ułatwiające chwytanie i przytrzymywanie zdobyczy. Nogi trzecie i czwartej pary znacznie mniejsze i zwykle jaśniejsze – przynajmniej częściowo żółte.

Queensland – rezerwat Enoggera 13.02.2022 Fot. tjeales

Queensland -Brisbane 16.01.2018 Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 03.01.2022 Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 03.01.2022 Fot. tjeales

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeża Australii
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, parki, polany
  3. Wymiary. Samica dorasta przeciętnie do 8 mm, samiec do 5 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od października do kwietnia
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Poluje z zasadzki na rozmaite owady siadające na liściach i kwiatach, w czym przypomina ukośnikowate Thomisidae. Na ofiary czyha na liściach i pod nimi lub zawisa w powietrzu na pojedynczej nici. Nie kostruuje sieci łownych, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości pozostałych krzyżakowatych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się deseniem na odwłoku – brak u nich pary dużych, żółtych plam grzbietowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

Queensland – Cania 12.12.2020 ♀ Fot. tjeales

Queensland – Como 29.12.2018 ♂ Fot. tjeales

Queensland – Como 29.12.2018 ♂ Fot. tjeales


avidal

Leave a Reply