Mecynogea lemniscata – Bazylea perełkowiec

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów żółto-brązowy z czarnym obrzeżeniem i czarną pręgą środkową. Odwłok wydłużony, wielobarwny, z deseniem utworzonym z zielonych, żółtych, brązowych i pomarańczowo-czerwonych smug oraz plam. Nogi zielone lub brązowe.

Meksyk 21.06.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 21.06.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Wschodnie i południowowschodnie stany USA, Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa
  2. Siedlisko. Lasy – piętro podszytu, zarośla
  3. Wymiary. Samica 6-9 mm. Samiec 5-7 mm
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu późną wiosną, latem i jesienią
  5. Lokalizacja. Meksyk, USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce schwytane w sieć łowną rozpostarta zwykle 1-2 metry nad ziemią
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – nieco podobne bywają niektóre gatunki z rodzaju Leucage, zauważalnie jednak mniejsze
  8. Uwagi. Kuliste kokony jajowe układane są jeden za drugim i wyglądają niczym sznur jasnych pereł, kiedy zwisają połączone i zabezpieczone srebrzystym oprzędem
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Robb Navarro Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 13.08.2021 Fot. Judy Gallagaher

Virginia – Woodbridge 11.12.2017 Fot. Judy Gallagaher


Araneidae - Świat


avidal

Leave a Reply