Pellenes seriatus – Krzyżnik krasnolicy

Salticidae – Skakunowate
Ubarwienie ciała brązowe do czarnego (w przypadku samca). Przód części głowowej u samca intensywnie czerwony; u samicy i u młodych osobników czerwone są policzki (czerwone plamki tylko przy zewnętrznych krawędziach oczu). Odwłok z białym pasem centralnym, który w tylnej części może się rozrywać na izolowane plamki. Nogogłaszczki samca z białą obrączką środkową.

Albania 27.04.2017 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa Europa od Włoch na wschód – aż po centralną Azję
  2. Biotop. Trawiaste polany i skraje lasów, luźne zarośla o kamienistym podłożu; preferuje miejsca suche. Regularnie znajdowany na wysokich trawach i roślinach zielnych, na których odpoczywa w oprzędzie
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce z całą pewnością nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Wzór na odwłoku jest odmienny u Pellenes nigrociliatus i Pellenes tripunctatus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Albania 27.04.2017 ♂ Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply