Thyene phragmatigrada

Salticidae – Skakunowate
Ciało smukłe, wydłużone. Karapaks samicy jasnobrązowy z plamkami z jasnych i czarnych włosków. Karapaks samca czarny z parą białych plamek brzeżnych i pojedynczą, białą plamką środkową. Odwłok samicy w przedniej części oliwkowo-szary z czarnymi, skośnymi liniami, w tylnej części pomarańczowy z parą ukośnych, białoszarych przepasek poprzecznych. Odwłok samca w przedniej części czarny, w tylnej ciemnopomarańczowy z białawymi, skośnymi liniami po bokach. Spód odwłoka u obu płci zielonkawy.

Albania 16.06.2019 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Bałkany. Gatunek bardzo rzadko spotykany – obserwacja profesora Gernota Kuntza jest premierowa dla Albanii
  2. Siedlisko. Trzcinowiska, brzegi zbiorników wodnych z bogatą roślinnością szuwarową, łąki zalewowe
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6.7-8.9 mm, samca 5-6.3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do wczesnej jesieni
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply