Trichonephila plumipes – Prządka sieciarka

Araneidae – Krzyżakowate
Samica. Głowotułów ciemny ze srebrzystym owłosieniem. Odwłok cylindryczny,  najczęściej oliwkowożółty z jasnymi plamkami i smugami; u ciężarnych samic odwłok bardziej krępy, kulisty. Nogi ciemnobrązowe z żółtymi lub czerwonymi obrączkami apikalnymi na udach i goleniach oraz z kępkami włosków obecnymi zarówno u osobników młodocianych, jak i dorosłych. Samiec. Na ogół ciemnobrązowy lub czerwonobrązowy, o gruszkowatym odwłoku i ciemnych nogach pozbawionych pędzelków z włosków.

Queensland – Brisbane 24.12.2017 ♀ Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 05.08.2017 ♀ Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 12.05.2018 ♀ Fot. tjeales

  1. Zasięg. Australia, Oceania, Indonezja, Nowa Gwinea
  2. Biotop. Lasy deszczowe, zarośla, busz, ogrody, parki; bardzo chętnie zasiedla tereny miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 19-34 mm. Samiec jest znacznie mniejszy, osiąga około 5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce schwytane w rozpostartą między drzewami lub krzewami rozłożystą sieć łowną. Samica wykazuje silną tendencję do pożerania samców podczas zalotów i kopulacji
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Nephilinae – w tym Trichonephila edulis o gęstszych i wyraźniejszych kępkach włosków na nogach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

Queensland – Brisbane 17.03.2020 ♀ i ♂ na sieci – wstęp do zalotów. Widok od strony brzusznej Fot. tjeales


avidal

Leave a Reply