Blera analis – Elli żółtonose

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim, a u samca bardzo wąskim czołem. Twarz intensywnie żółta. Scutum miedzistoczarne lub zielonoczarne. Odwłok czarny ze złocistopomarańczowym ostatnim, 3-im tergitem. Uda i golenie czarne z żółtymi wierzchołkami. Stopy żółte poza przyciemnionym członem apikalnym. Czułki pomarańczowe.

Kanada – Albert 16.06.2022 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 03.07.2022 ♀ Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Południowowschodnie krańce Kanady i północnowschodnie stany USA
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – rozwijają się w w wyciekach soku na pniach drzew i w dziuplach z butwiejącym substratem roślinnym
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji – podobnie ubarwione Blera falllax zasiedla Palearktykę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Rodzaj Blera - Elli


avidal

Leave a Reply