Cylindromyia rubida – Walcownica rubinowa

Tachinidae – Rączycowate
Twarz jasna z żółtą pręgą twarzową; szczecinki twarzowe zwane wibryssami bardzo krótkie. Scutellum czerwono-pomarańczowe; dwie szczecinki apikalne krótkie. Odwłok cylindryczny, w znacznej mierze ciemnoczerwony (u niektórych osobników niemal całkowicie); tylne krawędzie tergitów często jasno opylone. Uda i golenie oraz czułki pomarańczowe.

Francja – Solliès-Toucas 17.09.2021 Fot. Bernard Noguès

  1. Zasięg. Basen Morza Śródziemnego i Bałkany oraz Azja aż po Indie i Sri Lankę
  2. Siedlisko. Łąki, polany, skraje lasów, murawy, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała nieco ponad 10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami pluskwiaków – gatunki żywicielskie pozostają nieznane
  7. Podobne. Dzięki pomarańczowym nogom i czułkom łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bernard Noguès

Tachinidae - Świat


avidal

Leave a Reply