Ectophasia leucoptera – Paśnica mglista

Tachinidae – Rączycowate
U obu płci głowa szeroka, a oczy rozdzielone czołem. Scutum całkowicie (zwłaszcza u samca) lub częściowo złociście opylone. Odwłok samicy pomarańczowy z wąskim, czarnym pasem centralnym o zmiennym kształcie. U samca czarny pas centralny jest bardzo szeroki, może zajmować niemal całą szerokość tergitów. Skrzydła samicy przeźroczyste. Skrzydła samca z silnym, mlecznym nalotem i z wyraźnie przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi.

Granada 03.10.2018 ♂ Fot. Simon Oliver

Granada 03.10.2018 ♂ Fot. Simon Oliver

Granada 09.04.2019 ♂ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, cieplejsze rejony środkowej i zachodniej Europy
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, kwietne łąki, przydroża, polany, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-11 mm; samce przeciętnie większe od samic
  4. Aktywność. Marzec – listopad
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami pluskwiaków z nadrodziny Pentatomoidea
  7. Podobne. U Ectophasia crassipennis i Ectophasia oblonga czarny pas na odwłoku samca jest węższy lub nie ma go wcale, a skrzydła są na ogół pozbawione mlecznego nalotu. Samice tych 3 gatunków są w zasadzie nieodróżnialne na fotografiach terenowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply